STUDIO SAWADA DESIGN

2013

THUNDER CLOUD

W HOTEL GUANGZHOU / 2F DESTINATION BAR , GUANGZHOU / CHINA ,