STUDIO SAWADA DESIGN

2013

ICICLE

W HOTEL GUANGZHOU / SERVICE APARTMENT , GUANGZHOU / CHINA ,